Nemocnice – město, nebo kraj?

V Sušických novinách vyšel 7. května 2021 článek ing. Vladimíra Říhy na téma sušické nemocnice. Období COVID 19 se zmírńuje a je nutné se vážně zamyslet, jaká naše nemocnice bude. Rozhodnutí je v rukách našich místních politiků, kteří při volbách slibovali, že budou pracovat a rozhodovat jen ve prospěch města a jeho občanů. Naše sdružení podporuje plnohodnotnou formu jejího provozování, tak jak si jí zastupitelstvo odhlasovalo na podzim 2019.

Jednání zastupitelstva města Sušice 21.4.2021.

Pokud vám chyběl kontakt se zastupiteli našeho města a chcete se dozvědět aktuality z komunální politické scény, pak neváhejte a přijďte na jednání zastupitelstva, které se bude konat 21. dubna od 16.00 v místním kině. Program přikládáme. Škoda, že v něm není plán rozvoje zdravotní péče, ale jen plán rozvoje sportu. Také v programu není samostatný bod o Sušické nemocnici. Že by se o ní vedení města již nezajímalo? Pro nás je to stále jedno z nejzásadnějších témat a vývoj rozhodování o ní ze strany rady města, dozorčí rady a samotného ředitele, sledujeme se znepokojením. Doufáme, že nadcházející zastupitelstvo toto vše řádně a odpovědně projedná. Proto nesmíte u jednání chybět. Užít si to můžete i u přímého přenosu z jednání. Držme si navzájem palce. Buďte nezávislí.

(Dez)informace a (ne)informace od jednatele Sušické nemocnice pana Vlčka.

Přinášíme článek naší zastupitelky Jitky Kroupové, který se stejně jako nedávný příspěvek Pavla Haise na FB Pirátů, týká neplnění usnesení zastupitelstva a nepodávání informací ze strany ředitele SN. Zatím chceme věřit, že se to děje jen díky neznalosti ředitele SN jeho zákonných povinností a práv zastupitele. To mu naše zastupitelka jako právnička kvalifikovaně vysvětlila. Případná nutnost domáhání se zákonných práv zastupitele soudní cestou by byla ostudou pro vedení města a občané by se poté měli začít ptát, proč při správě veřejného majetku, kterým SN bezpochyby je, nejsou dodržovány zákony a transparentnost. O vývoji vás budeme informovat. Přejeme vám hezké Velikonoce.

Měsíčník Rozhled č.3/21- Historicky první referendum v Sušici.

Od 3.3.2021 je v nákladu 60.000 výtisků distribuován oblíbený měsíčník Rozhled. V něm vyšel zajímavý článek ohledně referenda na téma Sušická nemocnice a sportovní hala. I když neustále prodlužovaný nouzový stav má za následek i oddalování konání referenda, přesto jednou proběhne. Tuto formu přímé demokracie podporujeme, neboť politické rozhodování naší nemocnici již několikrát poškodilo.

Zastupitelstvo města Sušice 24.2.2021 od 16.00 v kině.

Vážení spoluobčané připomínáme, že 24.2.2021 od 16.00 se  bude konat další jednání zastupitelstva města Sušice. I přes kritickou situaci ve vývoji korona virové pandemie (a to i v našem městě), naplnění kapacity COVID lůžek v naší nemocnici (již nepřijímají a dochází k rozvážení pozitivních osob v rámci kraje), 80% podílu agresivní britské mutace na nákaze (zde roušky již nechrání), bylo jednání svoláno do místního kina, které je menší než Sokolovna. Byli jsme však panem tajemníkem ujištěni, že i zde budou proti epidemiologická opatření dodržena. Podle našeho názoru, je zdraví nadevše a to i nad komunální politiku. Proto vás do kina nezveme a doporučujeme pustit si on-line přenos z jednání.  Buďme odpovědní a nejděme riziku nákazy naproti.

Sušické Občasné Stránky – 10. vydání.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tí mto Vám hrdě a nezávisle představujeme již 10. vydání SOS – Sušických občasných stránek, které obsahují některá aktuální témata. Tímto vydáním chceme také podpořit přípravu prvního místního referenda. Rozhodli jsme se dát prostor bývalým jednatelům nemocnice, některým zastupitelům a také veřejnosti . Občanská společnost se ozývá a část z ní je stále více a více akti vní, z čehož máme nesmírnou radost. SOS v tištěné podobě bude doručeno do domácností v Sušici a okolí do pátku 19. února.

Pozvánka na zastupitelstvo 16.12.2020 od 16.00 v kině.

Poslední zastupitelstvo v tomto roce proběhne ve středu 16. prosince od 16.00 v kině. Pokud nedorazíte, můžete sledovat on-line přenos z jednání v pohodlí svého domova. A proč by vám toto jednání nemělo uniknout? Budou se probírat zajímavá témata, která se dotýkají života každého občana Sušicka. Tím nejhlavnějším bude rozpočet na rok 2021. Chceme se zeptat, proč je v něm počítáno s financováním naší nemocnice jen na období čtyř měsíců a proč ředitel připravil podklad, který připomíná vystupování Nemosu / Penty z období 2015 až 2019. Chceme se ptát, co bude potom, až tyto peníze budou vyčerpány? Zdůvodnění, že poté jí „přebere“ kraj nebereme, neboť je to zatím jen „zbožné přání“ a na tom se seriózní rozpočet stavět nedá. Také nás zajímá zdůvodnění, proč je v návrhu rozpočtu roku 2021 po úpravách RM částka 30 mil. korun na zahájení výstavby sportovní haly, když všichni víme, že v důsledku COVID19 klesají příjmy do městských rozpočtů, prohlubuje se ztráta některých městských společností a je nutné spíše rezervy vytvářet, než je vyčerpat. Například Klatovy se rozhodly, že v příštím roce nebudou nové investice vůbec zahajovat. Klatovské počínání považujeme za rozumné rozhodnutí, které by mělo principiálně zaznít i v Sušici. Také se zeptáme na skutečnou situaci v naší nemocnici, co se zlepšilo po jmenování nového ředitele, jak se zahájí slíbená činnost lůžkové chirurgie, kdy budou přijímáni i „nekovidoví“ pacienti a jaká budoucnost nemocnici čeká. Jistě se najdou i další zajímavá témata. Takže se asi, bohužel, nudit nebudete. Zatím vám všem přejeme hodně zdraví, ať jste negativně pozitivní a užívejte si klidný a naplněný adventní čas.