O nemocnici „demokraticky“.

Přinášíme článek Vladimíra Říhy, kterého pokládáme za odborníka ve vztahu k sušické nemocnici. Dle našeho názoru jde o realistický a věcný popis jejího vývoje. Jasně z něj vyplývá, že místo aby její podoba byla vytvářena dle potřeby občanů a její spádové oblasti, je její podoba vytvářena politickými zájmy politiků, kteří oblasti zdravotnictví v drtivé většině nerozumí. Otázkou je, zda si to uvědomují a je jim to jedno, a nebo jsou názoru, že mohou rozhodovat o našich životech i v oblasti dostupnosti zdravotní péče. Jde o velmi závažné téma, a proto vítáme referendum, kdy se občané budou moci vyjádřit a sdělit co chtějí.

Hodnocení jednání zastupitelstva města Sušice dne 11.11.2020.

Kdo sledoval jednání zastupitelstva 11.11.2020 si jistě udělal další obrázek o sušické demokracii i o situaci okolo naší nemocnice. Ta byla jako vždy hlavním tématem. Celkově lze konstatovat, že starosta města řízení schůze často nezvládal, a to zvláště tím, že místo, aby jednání řídil, po celou dobu reagoval téměř na každý „jiný“ příspěvek a trvale „protlačoval“ pouze svoje názory. Opět se ukázalo, že politická většina ve městě vzniklá po komunálních volbách podzimu 2018 si není ochotna přiznat, že zavinila totální destabilizaci nemocnice, omezení zdravotní péče s velmi nejasným koncem a nereaguje ani na výrazné signály od lékařů a některých pracovníků nemocnice. Že nejde o kvalitu zdravotní péče, a tedy že nejde o lidi, ukázalo i neschválení návrhu na rozšíření dozorčí rady o odborníky (lékaře, ekonomy), neboť tento orgán byl ryze účelově sestaven k naplňování politických rozhodnutí v nemocnici. O tom svědčí i některá vystoupení (Sušičtí – STAN) v duchu, že sice nemocnici nerozumějí, ale nebudou zasahovat do nastartovaných změn. Úsměvná až trapná byla snaha zastupitele Bartoše (ODS) a pana starosty (ODS) o ukončení natáčení zasedání zastupitelstva zástupcem občanské iniciativy a následné poučení tajemníka úřadu o tom, že za doby nouzového stavu, kdy máme nařízením vlády omezen pohyb, by lidé, co nebydlí v Sušici či nemají zde nemovitosti, neměli být na jednání zastupitelstva, ale doma. Že by se báli veřejnosti? A kde je jejich proklamovaná snaha najít řešení, když nechtějí debatovat ani s koaličními Piráty, ani s opozicí, ani s občanskou iniciativou? Více naleznete v přiloženém dokumentu.

Sušické Občasné Stránky – 9. vydání 6.11.2020

Přinášíme další vydání Sušických Občasných Stránek, a to již 9. vydání. V následujících dnech budou výtisky rozneseny po Sušici a okolí. Hlavním tématem je opět naše nemocnice a vše, co se nyní kolem ní děje. Jsme rádi, že mimo snahu některých zastupitelů o to, aby byla naplňována její koncepce, kterou před rokem schválilo zastupitelstvo, vznikla a trvá občanská iniciativa, které bojuje za její zachování v podobě plnohodnotné péče. Jelikož byla bezúspěšně vyčerpána řada možností jak tohoto dosáhnout, probíhá již nyní podpisová akce k vyhlášení prvního referenda na území Sušice. Důležité bude i datum 11.11.2020, kdy proběhne jednání zastupitelstva města od 16.00 v Sokolovně. Zde mimo jiné bude projednáván návrh na „převolení“ rady města a odvolání současného starosty. Více se dozvíte při čtení SOS.

Kvůli nemocnici chtějí v Sušici referendum

Přinášíme článek z MF Dnes s krátkým komentářem.

Za to jaká naše nemocnice byla, je a bude, nesou odpovědnost místní politici, zvláště Rada města, která zasedá v roli valné hromady této společnosti a může činit ta nejzásadnější rozhodnutí. Jejich rozhodnutí dopadají na všechny obyvatele města a i na celou spádovou oblast s 45 tisíci obyvateli. Proto by měli jednat obezřetně, koncepčně a ve prospěch lidí. Dosud platí koncepce plnohodnotné nemocnice, kterou schválilo zastupitelstvo koncem roku 2019. Díky vybydlení a omezení činnosti ze strany bývalých nájemců a koronaviru, je nemocnice ve vysoké ztrátě. Studie zadaná samotným městem a vysoké výkony v létě ukázaly, že takováto ztráta v budoucnosti nebude. Není rozhodující, kdo nemocnici řídí, ale jak jí řídí. Odvolání bývalých jednatelů vnímáme jako přechod k jiné koncepci nemocnice, která nám dosud není známá. To by si zastupitelé měli vyjasnit a rozhodnout. V článku to popisuje Ondřej Krajník.