Pozvánka na jednání zastupitelstva města Sušice 1.11.2021 od 16.00 v kině.

Jednání zastupitelstva našeho města proběhne netradičně v pondělí, 1.listopadu 2021 od 16.00 v kině. Jako vždy to bude jistě zajímavé a důležité jednání. Asi největším šlágrem se zde jeví zhodnocení výsledku referenda a přijetí potřebných usnesení. Pokud jste četli poslední Sušické noviny s vyjádřeními politiků k jeho výsledku, dá se očekávat velmi kreativní diskuse o tom, jak to kdo chápe. Jistě by bylo dobré, aby se tohoto zúčastnil i někdo z PK, který je ve hře ohledně provozování naší nemocnice. Dalším zajímavým bodem je návrh odložení výstavby sportovní haly. Důvodů pro to je mnoho. Chcete je slyšet? Přijďte, a nebo buďte on-line. Bod městský architekt v sobě zahrnuje zhodnocení potřebnosti této funkce a popřípadě zahájení procesu jejího vytvoření. Zde jen podotýkáme, že dnes již naprostá většina moderních měst využívá těchto odborníků při řízení svého rozvoje. A Sušice je přeci krásné a moderní město.

Hodnocení výsledku referenda – Sušiceké noviny.

Přinášíme naše vyjádření k místnímu referendu, které bylo otištěno v Sušických novinách číslo 18. Jsme rádi, že byla vysoká účast a občané jasně politikům sdělili, jakou nemocnici chtějí. Z vyjádření některých stran máme pocit, že se snaží výsledek referenda vykládat po svém a jeho průběh zpochybňovat. Názor si udělejte sami. Rozhodující však bude, jak na výsledek referenda zareagují zastupitelé na svém mimořádném jednání 1.11.2021 od 16.00 v kině. Jelikož je dle zákona výsledek referenda pro zastupitele závazný, měli by ho ve svých usneseních respektovat. Uvidíme. Budeme vás jako vždy o průběhu zastupitelstva informovat.

Hodnocení jednání zastupitelstva konaného dne 15.9.2021.

Jako vždy jsme se pokusili shrnout jednání zastupitelstva a poskytnout vám tuto informaci. Nejpodstatnější je, že se blíží konání místního referenda (8. a 9. 10.2021), které proběhne spolu s volbami do Poslanecké sněmovny. Dramatický vývoj v činnosti Sušické nemocnice v posledních letech a nejistá podoba rozsahu péče v budoucnosti, přímo volají po tom, aby nyní sami občané politikům sdělili, jakou nemocnici zde chtějí. Výsledek referenda je závazný. Věnujte několik minut vašeho času hlasování a pokud se to podaří, bude Sušice město s kvalitní zdravotné péčí v potřebném rozsahu.

Bude. Referendum v Sušici povolil soud.

Článek v deníku Dnes z 28.8.2021 dává prostor k vyjádření jak starostovi města, tak zástupci přípravného výboru. V některých denících má možnost se vyjádřit vždy jen pan starosta. Článek jasně popisuje situaci a i názory na referendum. Nyní se občané mohou k tématu nemocnice vyjádřit a politikům sdělit svůj názor. Za NzS zní odpověď na otázku v referendu: ANO.

Shrnutí jednání zastupitelstva města Sušice ze dne 4.8.2021

Hlavním bodem programu a důvodem, proč se konalo mimořádné zastupitelstvo, bylo VYHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO REFERENDA.

Výsledkem je neschválení usnesení o vyhlášení referenda v důsledku totální nepodpory všech šesti přítomných zastupitelů za ODS a jednoho zastupitele za Rozumní. Referendum podpořili Nezávislí ze Sušice (2), Piráti (2), ČSSD (1), KSČM (1) a ANO (1).

Zákon o místním referendu říká, že „zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání usnesením rozhodne o vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, a zároveň stanoví den jeho konání“.

Jelikož nikdo neprokázal, že o otázkách nelze místní referendum konat, považujeme nevyhlášení referenda, resp. postoj „zastupitelské většiny“ za porušení zákona. A tak vyhlašování místního referenda provází hořká pachuť snahy zabránit lidem vyjádřit svůj názor, což v demokratické společnosti působí až normalizačně či papalášsky.

Zastupitelstvo města k referendu napodruhé?

Minulé zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné, a proto je svoláno v dalším termínu na 4.8.2021. Hlavním tématem bude vyhlášení místního referenda. Sejde se již nyní nadpoloviční většina zastupitelů? Umožní starosta distanční účast (videokonference) zastupitelům, kteří o to požádají? Do dnešního dne nebyl sdělen důvod, proč distanční účast minule umožněna nebyla, byť to není v rozporu s žádným právním předpisem. Přijďte se podívat 4.8.2021 v 16.00 do kina, nebo sledujte online.

Shrnutí jednání zastupitelstva města Sušice dne 16.6.2021.

S malým časovým odstupem, který nám umožnil se na věc podívat s chladnou hlavou, Vám přinášíme krátkou informaci o tom, jak probíhalo jednání zastupitelstva města Sušice dne 16.6.2021.

Pokusíme se o shrnutí věcné, bez zbytečných poznámek či emocionálních projevů, které, bohužel, provázely téměř celé jednání.

Nemocnice – čemu překáží.

Úvaha našeho člena Vladimíra Říhy se věnuje přístupu vedení města k naší nemocnici v kontextu výstavby nové sportovní haly. To je již známá věc, ale je dobré si to připomínat. Za velmi alarmující považujeme obstrukční jednání Městského úřadu ve snaze zabránit místnímu referendu na toto téma. Jak píše autor: “ Sušice bude slavná: občané se musí soudit s vedením města, aby jim dovolilo svobodně vyjádřit svou vůli v referendu. „