Volební program

DEJTE NÁM ŠANCI KANDIDOVAT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

Aneb
sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí ze Sušice“ se představuje

Sdružení nezávislých kandidátů „Nezávislí ze Sušice“ tvoří obyvatelé našeho města, kteří mají svoji profesi, svoje rodiny a přátele, mají svoje každodenní problémy, starosti, přání a tužby. Chtějí, aby jejich Sušice byla tím nejlepším městem pro život, pro jeho mladé i starší obyvatele. Také pro jeho návštěvníky. Všichni by zde měli nalézt kvalitní zdravotní a sociální péči, možnost vzdělávat se, příležitosti pro podnikání a rozvoj řemesel, dostatek zajímavé a dobře placené práce, kvalitní bydlení, prostor pro volno časové aktivity, kulturu a sport. Jinak řečeno: „Musí to být ta naše jedna jediná Sušice“.

Již dnes se může naše město řadit mezi dobrá místa k žití, a to nejenom svojí polohou v podhůří Šumavy, ale i řadou dobrých rozhodnutí z minulosti. Na druhé straně řada rozhodnutí učiněna nebyla anebo byla učiněna nevhodně, v rozporu s moderními trendy a skutečnými potřebami města. Tyto oblasti čekají na nápravu a změnu. Celá Sušice pak čeká na jasnou dlouhodobější koncepci svého rozvoje, a to nejenom v oblasti zdravotnictví.

Myslíme si, že příliv nových myšlenek, energie a otevřenosti bude přínosem pro naše město. Současná hubená komunikace radnice s veřejností neodpovídá pozitivnímu rozvoji skutečné občanské společnosti, ani obyčejným potřebám obyvatel. To může negativně ovlivnit i další rozvoj našeho města a odradit obyvatele od aktivnější účasti na veřejném životě, na společném díle.

Víme, že nežijeme v pohádce, kde se sny plní mávnutím kouzelného proutku, a tak se o jejich splnění musíme sami zasadit a něco pro ně udělat. To vše spojuje kandidáty našeho sdružení nezávislých kandidátů pod názvem „Nezávislí ze Sušice“. Dává jim to odhodlání, energii a ochotu něco více pro své město udělat, a to i za cenu přijmutí osobní odpovědnosti. K tomu, abychom to mohli dokázat, potřebujeme nyní Vaše podpisy, které nám umožní registrovat naši kandidátku a voleb se zúčastnit.

Dejte nám svůj podpis a umožněte nám kandidovat. K ničemu se tím nezavazujete. My se Vás pokusíme ve svém volebním programu a svou činností přesvědčit, že naše sdružení „Nezávisí ze Sušice“ je dobrou volbou pro Sušici a její budoucnost.