Volební program

DEJTE NÁM OPĚT ŠANCI KANDIDOVAT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

Před čtyřmi roky jste nám svým podpisem na petičním archu umožnili se přihlásit do voleb, kde jsme získali dva mandáty v zastupitelstvu. Třetí mandát nám těsně unikl. Uplynulé čtyři roky byly někdy velmi hektické, a to zvláště v oblasti zajištění dostatečné zdravotní péče či v rámci našich snah využití areálu bývalého podniku SOLO k vyváženému rozvoji města. Tam totiž proběhly snahy vedoucí garnitury pomoci vystavět developerům nepotřebné obchodní centrum a mega montážní halu, jejíž přesné využití nikdo neznal. V neposlední řadě jde stále o výstavbu sportovní haly (náklady mohou v současnosti přesáhnout 200 milionů korun), která je plánována ve velmi nevhodné lokalitě. Celé Sušicko pak čeká na jasnější strategii a koncepci svého rozvoje, které byly dosud jaksi „nepotřebné“ či „nechtěné“. Také celá řada rozhodnutí čeká na nápravu a změnu, odborný přístup, který neustále navrhujeme a zastáváme.

Myslíme si, že práce, kterou jsme započali, musí pokračovat. Víme, že nežijeme v pohádce, kde se sny naplní třeba kouzlem. A tak se o jejich splnění musíme sami zasadit a dále něco pro ně dělat. To vše spojuje kandidáty našeho sdružení „Nezávislí ze Sušice“. Dává jim to odhodlání, energii a ochotu ještě více pro své Sušicko udělat, a to i za cenu přijmutí osobní odpovědnosti. K tomu, abychom to mohli opět dokázat, potřebujeme nyní Vaše podpisy, které nám umožní registrovat naši kandidátku pro komunální volby 2022. Chceme totiž zůstat „Nezávislí“, být samostatným sdružením, které není vedeno žádnou centrálou, jako je tomu ve standardních politických stranách, které vaše podpisy pro registraci k volbám nepotřebují. Prostě se jen přihlásí.

Dejte nám svůj podpis a umožněte nám kandidovat. K ničemu se tím nezavazujete. My se Vás opět pokusíme ve svém volebním programu i v činnostech přesvědčit, že naše sdružení „Nezávisí ze Sušice“ je vhodnou volbou pro lepší současnost i budoucnost Sušicka.

Petiční archy lze nalézt (i odevzdávat) na kontaktních místech, která budou vybavena sběrnou „schránkou“ a označena naším logem, a to: Pivovar U Švelchů, Tabák Švelch na náměstí, Pekařství Rendl (obě prodejny v Sušici) a COOP (obě prodejny v Sušici). Informace a petiční archy lze také stáhnout na www.nezavislize susice.cz a  FB „nezavislizesusice“. S petičními archy přijdeme i do veřejného prostoru tak, jako před čtyřmi lety…

Děkujeme

Za sdružení: Jitka Kroupová, Karel Janda, Roman Bruzl, Václav Toman a Martin Lorenc.