Hodnocení výsledku referenda – Sušiceké noviny.

Přinášíme naše vyjádření k místnímu referendu, které bylo otištěno v Sušických novinách číslo 18. Jsme rádi, že byla vysoká účast a občané jasně politikům sdělili, jakou nemocnici chtějí. Z vyjádření některých stran máme pocit, že se snaží výsledek referenda vykládat po svém a jeho průběh zpochybňovat. Názor si udělejte sami. Rozhodující však bude, jak na výsledek referenda zareagují zastupitelé na svém mimořádném jednání 1.11.2021 od 16.00 v kině. Jelikož je dle zákona výsledek referenda pro zastupitele závazný, měli by ho ve svých usneseních respektovat. Uvidíme. Budeme vás jako vždy o průběhu zastupitelstva informovat.

Hodnocení jednání zastupitelstva konaného dne 15.9.2021.

Jako vždy jsme se pokusili shrnout jednání zastupitelstva a poskytnout vám tuto informaci. Nejpodstatnější je, že se blíží konání místního referenda (8. a 9. 10.2021), které proběhne spolu s volbami do Poslanecké sněmovny. Dramatický vývoj v činnosti Sušické nemocnice v posledních letech a nejistá podoba rozsahu péče v budoucnosti, přímo volají po tom, aby nyní sami občané politikům sdělili, jakou nemocnici zde chtějí. Výsledek referenda je závazný. Věnujte několik minut vašeho času hlasování a pokud se to podaří, bude Sušice město s kvalitní zdravotné péčí v potřebném rozsahu.

Bude. Referendum v Sušici povolil soud.

Článek v deníku Dnes z 28.8.2021 dává prostor k vyjádření jak starostovi města, tak zástupci přípravného výboru. V některých denících má možnost se vyjádřit vždy jen pan starosta. Článek jasně popisuje situaci a i názory na referendum. Nyní se občané mohou k tématu nemocnice vyjádřit a politikům sdělit svůj názor. Za NzS zní odpověď na otázku v referendu: ANO.

Shrnutí jednání zastupitelstva města Sušice ze dne 4.8.2021

Hlavním bodem programu a důvodem, proč se konalo mimořádné zastupitelstvo, bylo VYHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO REFERENDA.

Výsledkem je neschválení usnesení o vyhlášení referenda v důsledku totální nepodpory všech šesti přítomných zastupitelů za ODS a jednoho zastupitele za Rozumní. Referendum podpořili Nezávislí ze Sušice (2), Piráti (2), ČSSD (1), KSČM (1) a ANO (1).

Zákon o místním referendu říká, že „zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání usnesením rozhodne o vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, a zároveň stanoví den jeho konání“.

Jelikož nikdo neprokázal, že o otázkách nelze místní referendum konat, považujeme nevyhlášení referenda, resp. postoj „zastupitelské většiny“ za porušení zákona. A tak vyhlašování místního referenda provází hořká pachuť snahy zabránit lidem vyjádřit svůj názor, což v demokratické společnosti působí až normalizačně či papalášsky.

Zastupitelstvo města k referendu napodruhé?

Minulé zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné, a proto je svoláno v dalším termínu na 4.8.2021. Hlavním tématem bude vyhlášení místního referenda. Sejde se již nyní nadpoloviční většina zastupitelů? Umožní starosta distanční účast (videokonference) zastupitelům, kteří o to požádají? Do dnešního dne nebyl sdělen důvod, proč distanční účast minule umožněna nebyla, byť to není v rozporu s žádným právním předpisem. Přijďte se podívat 4.8.2021 v 16.00 do kina, nebo sledujte online.

Shrnutí jednání zastupitelstva města Sušice dne 16.6.2021.

S malým časovým odstupem, který nám umožnil se na věc podívat s chladnou hlavou, Vám přinášíme krátkou informaci o tom, jak probíhalo jednání zastupitelstva města Sušice dne 16.6.2021.

Pokusíme se o shrnutí věcné, bez zbytečných poznámek či emocionálních projevů, které, bohužel, provázely téměř celé jednání.

Nemocnice – čemu překáží.

Úvaha našeho člena Vladimíra Říhy se věnuje přístupu vedení města k naší nemocnici v kontextu výstavby nové sportovní haly. To je již známá věc, ale je dobré si to připomínat. Za velmi alarmující považujeme obstrukční jednání Městského úřadu ve snaze zabránit místnímu referendu na toto téma. Jak píše autor: “ Sušice bude slavná: občané se musí soudit s vedením města, aby jim dovolilo svobodně vyjádřit svou vůli v referendu. „

Sušická výrobní hala opět ve hře?

O tomto víkendu obdrželi někteří členové našeho sdružení leták občanské iniciativy, který upozorňuje na současné dění kolem výrobní haly společnosti Accolade, kterou chce postavit na 14 hektarech areálu bývalého SOLO.

Již několik let se řeší, jak by mohly být využity soukromé pozemky bývalého SOLA. Ve hře byla stavba velké výrobní haly o velikosti třech sušických náměstí. V roce 2018 se celá řada účastníků řízení odvolala proti této investici a nově i Město Sušice, a to na podkladě usnesení zastupitelstva Města Sušice z 21.11.2018, které vyjádřilo nesouhlas s danou stavbou! Developer se nevzdal a opět se snaží svůj záměr realizovat. Na jednání rady města 10.5.2021 jeho žádost nebyla schválena. Ten samý bod je opět zařezen na jednání rady 24.5.2021. Znamená to, že se o tomto musí jednat tak dlouho, dokud to nebude schváleno? Znamená to, že rada pohrdá usnesením zastupitelstva? Zajímavé je, že odvolání za město v roce 2018 podepisoval pan místostarosta Jelínek, který nopak v těchto dnech hlasuje pro umožnění této investice. Naše sdružení Nezávislí ze Sušice s touto akcí nesouhlasí, neboť dle našeho názoru se montovna takové velikosti se nehodí do maléh pošumavského města a přinese s sebou pouze problémy a bezpečnostní rizika.