Shrnutí jednání zastupitelstva města Sušice dne 16.6.2021.

S malým časovým odstupem, který nám umožnil se na věc podívat s chladnou hlavou, Vám přinášíme krátkou informaci o tom, jak probíhalo jednání zastupitelstva města Sušice dne 16.6.2021.

Pokusíme se o shrnutí věcné, bez zbytečných poznámek či emocionálních projevů, které, bohužel, provázely téměř celé jednání.

Nemocnice – čemu překáží.

Úvaha našeho člena Vladimíra Říhy se věnuje přístupu vedení města k naší nemocnici v kontextu výstavby nové sportovní haly. To je již známá věc, ale je dobré si to připomínat. Za velmi alarmující považujeme obstrukční jednání Městského úřadu ve snaze zabránit místnímu referendu na toto téma. Jak píše autor: “ Sušice bude slavná: občané se musí soudit s vedením města, aby jim dovolilo svobodně vyjádřit svou vůli v referendu. „

Sušická výrobní hala opět ve hře?

O tomto víkendu obdrželi někteří členové našeho sdružení leták občanské iniciativy, který upozorňuje na současné dění kolem výrobní haly společnosti Accolade, kterou chce postavit na 14 hektarech areálu bývalého SOLO.

Již několik let se řeší, jak by mohly být využity soukromé pozemky bývalého SOLA. Ve hře byla stavba velké výrobní haly o velikosti třech sušických náměstí. V roce 2018 se celá řada účastníků řízení odvolala proti této investici a nově i Město Sušice, a to na podkladě usnesení zastupitelstva Města Sušice z 21.11.2018, které vyjádřilo nesouhlas s danou stavbou! Developer se nevzdal a opět se snaží svůj záměr realizovat. Na jednání rady města 10.5.2021 jeho žádost nebyla schválena. Ten samý bod je opět zařezen na jednání rady 24.5.2021. Znamená to, že se o tomto musí jednat tak dlouho, dokud to nebude schváleno? Znamená to, že rada pohrdá usnesením zastupitelstva? Zajímavé je, že odvolání za město v roce 2018 podepisoval pan místostarosta Jelínek, který nopak v těchto dnech hlasuje pro umožnění této investice. Naše sdružení Nezávislí ze Sušice s touto akcí nesouhlasí, neboť dle našeho názoru se montovna takové velikosti se nehodí do maléh pošumavského města a přinese s sebou pouze problémy a bezpečnostní rizika.

Nemocnice – město, nebo kraj?

V Sušických novinách vyšel 7. května 2021 článek ing. Vladimíra Říhy na téma sušické nemocnice. Období COVID 19 se zmírńuje a je nutné se vážně zamyslet, jaká naše nemocnice bude. Rozhodnutí je v rukách našich místních politiků, kteří při volbách slibovali, že budou pracovat a rozhodovat jen ve prospěch města a jeho občanů. Naše sdružení podporuje plnohodnotnou formu jejího provozování, tak jak si jí zastupitelstvo odhlasovalo na podzim 2019.

Jednání zastupitelstva města Sušice 21.4.2021.

Pokud vám chyběl kontakt se zastupiteli našeho města a chcete se dozvědět aktuality z komunální politické scény, pak neváhejte a přijďte na jednání zastupitelstva, které se bude konat 21. dubna od 16.00 v místním kině. Program přikládáme. Škoda, že v něm není plán rozvoje zdravotní péče, ale jen plán rozvoje sportu. Také v programu není samostatný bod o Sušické nemocnici. Že by se o ní vedení města již nezajímalo? Pro nás je to stále jedno z nejzásadnějších témat a vývoj rozhodování o ní ze strany rady města, dozorčí rady a samotného ředitele, sledujeme se znepokojením. Doufáme, že nadcházející zastupitelstvo toto vše řádně a odpovědně projedná. Proto nesmíte u jednání chybět. Užít si to můžete i u přímého přenosu z jednání. Držme si navzájem palce. Buďte nezávislí.

(Dez)informace a (ne)informace od jednatele Sušické nemocnice pana Vlčka.

Přinášíme článek naší zastupitelky Jitky Kroupové, který se stejně jako nedávný příspěvek Pavla Haise na FB Pirátů, týká neplnění usnesení zastupitelstva a nepodávání informací ze strany ředitele SN. Zatím chceme věřit, že se to děje jen díky neznalosti ředitele SN jeho zákonných povinností a práv zastupitele. To mu naše zastupitelka jako právnička kvalifikovaně vysvětlila. Případná nutnost domáhání se zákonných práv zastupitele soudní cestou by byla ostudou pro vedení města a občané by se poté měli začít ptát, proč při správě veřejného majetku, kterým SN bezpochyby je, nejsou dodržovány zákony a transparentnost. O vývoji vás budeme informovat. Přejeme vám hezké Velikonoce.

Měsíčník Rozhled č.3/21- Historicky první referendum v Sušici.

Od 3.3.2021 je v nákladu 60.000 výtisků distribuován oblíbený měsíčník Rozhled. V něm vyšel zajímavý článek ohledně referenda na téma Sušická nemocnice a sportovní hala. I když neustále prodlužovaný nouzový stav má za následek i oddalování konání referenda, přesto jednou proběhne. Tuto formu přímé demokracie podporujeme, neboť politické rozhodování naší nemocnici již několikrát poškodilo.