Hodnocení zastupitelstva města Sušice konaného dne 18.12.2019.

         Přinášíme krátké zhodnocení průběhu jednání zastupitelstva města Sušice. Hodnotíme jen některé body programu, které se nám zdají zajímavé a důležité. I nadále máme celkově nepříjemný pocit, že se nadále nedaří uplatňovat odborná stanoviska, že většina zastupitelů neposlouchá či nerozumí (nebo nechce rozumět) konkrétním argumentům, když na ně nedokáží ani proti argumentovat, a dále, že nová pirátské krev poněkud „ochladla“ v prostředí městské rady. I přesto všechno dále věříme ve zdravý rozum, v lepší a úspěšnější rozvoj Sušicka. Věříme, že se blíží chvíle, kdy se častěji prosadí odborná stanoviska než pouze laické a politické názory, kdy konání radnice bude transparentnější, a kdy bude více úřadovat korektnost či slušnost, kterou velmi neobratně porušil sám starosta svou definicí „facebookové královny“.

První rok v komunální politice aneb jak plníme sliby.

Ve svém volebním programu (dále jen VP) jsme mimo jiné slibovali, že budeme otevřeně informovat o naplňování našeho VP a aktivně pracovat pro vyvážený rozvoj města a pomáhat při řešení problémů. Proto jsme se po více jak roce od voleb rozhodli vás stručně informovat, jak naplňujeme náš VP a co děláme. Tištěná verze je v těchto dnech roznášena do schránek v Sušici a okolí. Jde o chronologický přehled toho, co se stalo, co jsme navrhovali a čeho dosáhli. Kdo jednání zastupitelstva sleduje, může potvrdit, že se snažíme být aktivní, diskutovat a navrhovat řešení. Respektujeme pluralitu názorů a jsme její součástí