EMAILOVÁ ZPRÁVA ZASTUPITELŮM MĚSTA PhDr. Jan LHOTÁK, zastupitel a radní města za ODS, 6.3.2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v dohledné době budeme v rámci souboru možných změn územního plánu hlasovat rovněž o zrušení regulativu na rozsah obchodních ploch a tedy jinými slovy o umožnění realizace projektu firmy Fuertes Development. O legalitě stavebního záměru rozhoduje stavební úřad a samospráva do řízení zasahuje jen jako případný účastník. V okamžiku hlasování o regulativu je ovšem dána možnost, abych jako zastupitel mohl k dané věci zaujmout své stanovisko a subjektivně rozhodnout, zda předložený záměr vnímám pro Sušici jako prospěšný či přínosný. Zcela zodpovědně za sebe odpovídám, že nikoli. Nehodlám a a ani nechci posuzovat kvalitu projektu a jeho ekonomickou relevanci. V daném případě je pro mě nejpádnějším argumentem, že záměr jde zcela proti po mém soudu nejvhodnějšímu uchopení řešení této strategické lokality. Je jím pro mě odkup pozemků do majetku města. Již delší čas jsme svědky, jak město roste do poloh, které jsou do určité míry extrémní (Okrouhlá, lokalita Pod Kalichem) a nelze očekávat, že se situace bude zlepšovat. Odkupem bychom získali neobyčejně výhodně položené parcely, které do budoucna půjde využít pro růst města – nebudeme-li mít v nejbližších letech jasnou představu, co s územím uděláme, nevadí (vzpomeňme pozemky kolem hotelu Otava, které jsme rovněž kupovali bez konkrétního záměru). Vzdejme se představy, že v Sušici vznikne funkční průmyslová zóna takového rozsahu, jaký měl areál Sola. Vznikl a vyvíjel se za zcela jiných, neopakovatelných a jedinečných podmínek (průmyslová revoluce, socialismus a plánovaná ekonomika). Jen sotva můžeme očekávat, že se v dohledné a výhledové době budou tyto podmínky opakovat (v určitých situacích díky Bohu!), jen sotva Sušicí někdy povede komunikace vyšší třídy, jež je pro úspěšný rozvoj průmyslových zón v dnešní době nezbytná.

Oblíbený argument, že není úkolem samosprávy mařit podnikatelské záměry a že je má naopak všestranně podporovat, nemůže obstát. Nejde totiž jen o podnikání, ale v tomto případě i o komfort obyvatelstva města v dlouhodobém horizontu. Obojí musí jít ruku v ruce, nikoli proti sobě. Ne každý podnikatelský záměr je přece samospasitelný – vzpomeňme, jak podnikatel hodlal v okolí Kašperských Hor těžit zlato a co to mohlo městu i celé přilehlé části Šumavy přinést, přestože by splnil všechny zákonem kladené podmínky. Vzpomeňme na obecnou regulaci heren, ke které došlo v řadě měst. Nejde pochopitelně o záměry stejného charakteru, ale dokazují, že podnikatelský záměr není nezpochybnitelným a nenapadnutelným kánonem demokratické společnosti a obchodní výnos tou absolutní hodnotou.

Nejsem názoru, že půjde developery nějak kultivovat, v jejich argumentačním arzenálu a v jejich zájmu jsou bytostně jiné úvahy než u volených zástupců a obyvatel města. V dané věci proto jen obtížně můžeme najít kompromis.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil jsem si pár svých úvah sepsat a adresovat vám je. Se srdečným pozdravem, Jan Lhoták

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *