Sušické Občasné Stránky č.11 – tři aktivní roky v komunální politice.

Plníme slib, který jsme dali v našm volebním programu a přinášíme vám SOS č.11, které jsou zaměřeny na hodnocení některých témat, která rozvířila názorovou hladinu obyvatel našeho města v polsedních dvou letech. Tyto SOS obdrží 13. a 14. prosince domácnosti v Sušici a v okolí, a to do svých schránek. Budeme rádi, pokud oželíte trochu svého času a aktuální SOS si přečtete.

Sušice vyzve kraj, aby provozoval nemocnici.

Článek v deníku Dnes rekapituluje výsledek jednání zastupitelstva města Sušice dne 1.11.2021. Naši zastupitelé spolu s několika dalšími navrhovali usnesení ukládající reagovat na výsledek referenda. Byl však schválen návrh. který dle našeho názoru obchází výsledek referenda a nerespektuje jej. Více přineseme v našem tradičním hodnocení průběhu tohoto zastupitelstva.

Pozvánka na jednání zastupitelstva města Sušice 1.11.2021 od 16.00 v kině.

Jednání zastupitelstva našeho města proběhne netradičně v pondělí, 1.listopadu 2021 od 16.00 v kině. Jako vždy to bude jistě zajímavé a důležité jednání. Asi největším šlágrem se zde jeví zhodnocení výsledku referenda a přijetí potřebných usnesení. Pokud jste četli poslední Sušické noviny s vyjádřeními politiků k jeho výsledku, dá se očekávat velmi kreativní diskuse o tom, jak to kdo chápe. Jistě by bylo dobré, aby se tohoto zúčastnil i někdo z PK, který je ve hře ohledně provozování naší nemocnice. Dalším zajímavým bodem je návrh odložení výstavby sportovní haly. Důvodů pro to je mnoho. Chcete je slyšet? Přijďte, a nebo buďte on-line. Bod městský architekt v sobě zahrnuje zhodnocení potřebnosti této funkce a popřípadě zahájení procesu jejího vytvoření. Zde jen podotýkáme, že dnes již naprostá většina moderních měst využívá těchto odborníků při řízení svého rozvoje. A Sušice je přeci krásné a moderní město.

Hodnocení výsledku referenda – Sušiceké noviny.

Přinášíme naše vyjádření k místnímu referendu, které bylo otištěno v Sušických novinách číslo 18. Jsme rádi, že byla vysoká účast a občané jasně politikům sdělili, jakou nemocnici chtějí. Z vyjádření některých stran máme pocit, že se snaží výsledek referenda vykládat po svém a jeho průběh zpochybňovat. Názor si udělejte sami. Rozhodující však bude, jak na výsledek referenda zareagují zastupitelé na svém mimořádném jednání 1.11.2021 od 16.00 v kině. Jelikož je dle zákona výsledek referenda pro zastupitele závazný, měli by ho ve svých usneseních respektovat. Uvidíme. Budeme vás jako vždy o průběhu zastupitelstva informovat.

Hodnocení jednání zastupitelstva konaného dne 15.9.2021.

Jako vždy jsme se pokusili shrnout jednání zastupitelstva a poskytnout vám tuto informaci. Nejpodstatnější je, že se blíží konání místního referenda (8. a 9. 10.2021), které proběhne spolu s volbami do Poslanecké sněmovny. Dramatický vývoj v činnosti Sušické nemocnice v posledních letech a nejistá podoba rozsahu péče v budoucnosti, přímo volají po tom, aby nyní sami občané politikům sdělili, jakou nemocnici zde chtějí. Výsledek referenda je závazný. Věnujte několik minut vašeho času hlasování a pokud se to podaří, bude Sušice město s kvalitní zdravotné péčí v potřebném rozsahu.

Bude. Referendum v Sušici povolil soud.

Článek v deníku Dnes z 28.8.2021 dává prostor k vyjádření jak starostovi města, tak zástupci přípravného výboru. V některých denících má možnost se vyjádřit vždy jen pan starosta. Článek jasně popisuje situaci a i názory na referendum. Nyní se občané mohou k tématu nemocnice vyjádřit a politikům sdělit svůj názor. Za NzS zní odpověď na otázku v referendu: ANO.

Shrnutí jednání zastupitelstva města Sušice ze dne 4.8.2021

Hlavním bodem programu a důvodem, proč se konalo mimořádné zastupitelstvo, bylo VYHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO REFERENDA.

Výsledkem je neschválení usnesení o vyhlášení referenda v důsledku totální nepodpory všech šesti přítomných zastupitelů za ODS a jednoho zastupitele za Rozumní. Referendum podpořili Nezávislí ze Sušice (2), Piráti (2), ČSSD (1), KSČM (1) a ANO (1).

Zákon o místním referendu říká, že „zastupitelstvo obce na svém nejbližším zasedání usnesením rozhodne o vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, a zároveň stanoví den jeho konání“.

Jelikož nikdo neprokázal, že o otázkách nelze místní referendum konat, považujeme nevyhlášení referenda, resp. postoj „zastupitelské většiny“ za porušení zákona. A tak vyhlašování místního referenda provází hořká pachuť snahy zabránit lidem vyjádřit svůj názor, což v demokratické společnosti působí až normalizačně či papalášsky.

Zastupitelstvo města k referendu napodruhé?

Minulé zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné, a proto je svoláno v dalším termínu na 4.8.2021. Hlavním tématem bude vyhlášení místního referenda. Sejde se již nyní nadpoloviční většina zastupitelů? Umožní starosta distanční účast (videokonference) zastupitelům, kteří o to požádají? Do dnešního dne nebyl sdělen důvod, proč distanční účast minule umožněna nebyla, byť to není v rozporu s žádným právním předpisem. Přijďte se podívat 4.8.2021 v 16.00 do kina, nebo sledujte online.