OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM MĚSTA SUŠICE Martin LORENC M.A., občan města Sušice, člen sdružení Nezávislí ze Sušice, 01.06.2020

Vážení zastupitelé,

během pár dnů nás čeká zasedání zastupitelstva, kde se rozhodne, jakým směrem se bude naše město v dalších desítkách let ubírat. Proto mi, prosím, dovolte Vás oslovit a napsat alespoň pár vět. Píšu Vám ve věci prolomení limitu velkoprodejních ploch na místě bývalé světoznámé továrny Solo a rozvoje téhož území. Sám jsem participoval na přeměně podobných územích v zahraničí a zpětnou optikou si dovolím zmínit pár postřehů, které jsem měl možnost načerpat.

Poslední roky slýcháme o chátrající fabrice Sola, která dělá spíše ostudu, než aby reprezentovala. Tlak developerů vzrůstá, nabízejí se jednoduchá řešení, hezké obrázky a videa, a developeři se pozitivně vnucují do přízně obyvatel, nejen sušických. Je to jejich práce, a tak jsou na to externě najímáni lidé bez vazby na město, s  PR agenturami a celým ansámblem za sebou. Ne každý vidí v dalších obchodních domech hrozbu a přijímá takové řešení jako to nejjednodušší. Jenže faktem je skomírající náměstí, volné prodejny, kde po vybudování Tesca, Lidlu, Penny stagnují nájmy a vlastníci nemají na další rozvoj svých vlastních budov, vyprazdňování centra a přesouvání obyvatel na periferie. Zajímavé a přitažlivé se zdá lákání lidí na nová pracovní místa do obchodních center či do výrobních hal. Bohužel není vše, jak se zdá. S průběhem času se mění demografie obyvatelstva, vzdělanější odcházejí do větších měst z nedostatku kvalitních pracovních míst. Velké společnosti nepotřebují nic jiného než základní pozice, a tak jakékoliv vzdělání je zcela zbytné a jakákoliv tradice zaniká. Velké společnosti nejsou schopny zajistit a obsadit pracovní místa v okruhu 40 km a jako pracovní sílu využívají pracovních agentur, režimu Ukrajina, a tím roztáčí kolo nenávratného. Ve městě se pohybují lidé ztraceni daleko od domovů, bez vztahu ke kraji.

Výstavbou nových výrobních hal se města dostávají z dlouhodobého hlediska do problémů, protože jsou závislé pouze na pár oborech. Obchodní centra fungují na bázi efektivity – jeden pracovník zvládne práci za 1,5 až 2 pracovníky. To znamená, že tu práci někdo jiný musí zákonitě ve městě ztratit. Přes 90 procent veškerých obratů jde mimo město a zůstávají maximálně mzdy. Jaksi se zapomíná, že se často jedná o obory bez tradice a lidských zdrojů v regionu. Nebude potřeba mít nějaké znalosti, umět řemeslo, zachovávat cechovní čest. Místní nebudou potřebovat nic víc než základní vzdělání. Demotivační prostředí, které se stává slepou uličkou.

Bohužel, toto není způsob, jak město rozvíjet. Některé věci se dají zvládnout poměrně rychle, ale plánování, vize, architektura, urbanismus se dělá pomalu.

Žijeme v rychlé době, a tak nikdo nechce čekat. Ale ne vše je možné uspíšit. Budova sirkárny je dle všech architektů, které jsem v minulých dvou letech oslovil (byli celkem 4) výjimečné hodnoty, sice v neuspokojivém stavu, ne však v havarijním. Stavby jsou dílem skvělých architektů té doby a myslím si, že stavby vynikajících architektů se bourat nemají. Ne do té doby, než někdo navrhne něco lepšího. Což se neděje. Pojďme se zamyslet, zda není lepším řešením udělat tlustou čáru a navázat na ne průměrné, ale skvělé nápady a vy jakožto zastupitelé se můžete stát jejími tvůrci. Město pro život, kde lidé nebudou vydělávat peníze pouze u nadnárodních montoven a v obchodních centrech (kterých máme jako město Sušice na metr čtvereční na jednoho obyvatele již nyní nejvíc v ČR!), ale kde také lidé budou žít a své peníze utrácet. Ne, že přijedou za prací a odjedou s výdělkem bydlet jinam.

                 Zastupitelé se volí na 4 roky. Rád bych Vás zde poprosil a apeloval na uvědomění si vlastní zodpovědnosti, která přesahuje jedno volební období. V tomto bodě naprosto souhlasím s dlouhodobým tvrzením pana PhDr. Jana Lhotáka, PhD., který pojmenovává věci velmi přesně a byl to on, kdo se také snažil svého času Solo a její budovy zpamátnit. Důležité je pojmenovat palčivé problémy a po jednotlivých krocích je začít řešit. Majitel areálu Sola nemusí být někdo, koho bezpodmínečně musíme mít rádi. Je to obchodník, a tedy obchodní partner pro developery, ale i pro město, což nesmí být zapomínáno či haněno. Dle mého posledního kontaktu s panem Davidem je svolný komunikovat s městem jako celkem, nikoliv jednotlivcem, bohužel do této doby komunikace spíše vázla, nechme stranou čí vinou, či kdo co komu dříve řekl, a tak majitel začal preferovat pro něj jednodušší variantu, a to přímo s externím developerem. Obě strany musí přijít s rozumnými argumenty a jen tak je možná spolupráce, debata, rozvoj. Pojďme se zamyslet, zda neexistují lepší řešení pro obě strany a pro nás jako občany Sušice, pro samotné město. Pozvěme nezávislé odborníky (rád pomohu s pozváním známých dánských urbanistů, kteří se celosvětově zaměřují na brownfieldy za účelem rozvoje měst), kteří zpracují analýzu na investiční záměry s daným cílem, kde si město definuje jasnou návratnost určenou v letech s maximálním zapojením města při rozhodovacích procesech a možností regulovat a určovat, co město chce, a také s možností čerpat evropské a jiné dotace. Cílem takovéto analýzy, resp. plánu, bude přinést zaměstnanost, kvalitní mzdy, prostor pro menší a střední podnikatele a maximální finanční návratnost pro město Sušici.

Něco jako neosobní obchodní centra a montovny, co budoucnost nemá, nahradíme něčím, co budoucnost a dlouholetou kvalitu má. Vymažeme kus historie, protože si ji nedokážeme ochránit? To by byla nedozírná škoda, pro kterou naši předci světoznámou továrnu a samotné město nebudovali…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *