Kvůli nemocnici chtějí v Sušici referendum

Přinášíme článek z MF Dnes s krátkým komentářem.

Za to jaká naše nemocnice byla, je a bude, nesou odpovědnost místní politici, zvláště Rada města, která zasedá v roli valné hromady této společnosti a může činit ta nejzásadnější rozhodnutí. Jejich rozhodnutí dopadají na všechny obyvatele města a i na celou spádovou oblast s 45 tisíci obyvateli. Proto by měli jednat obezřetně, koncepčně a ve prospěch lidí. Dosud platí koncepce plnohodnotné nemocnice, kterou schválilo zastupitelstvo koncem roku 2019. Díky vybydlení a omezení činnosti ze strany bývalých nájemců a koronaviru, je nemocnice ve vysoké ztrátě. Studie zadaná samotným městem a vysoké výkony v létě ukázaly, že takováto ztráta v budoucnosti nebude. Není rozhodující, kdo nemocnici řídí, ale jak jí řídí. Odvolání bývalých jednatelů vnímáme jako přechod k jiné koncepci nemocnice, která nám dosud není známá. To by si zastupitelé měli vyjasnit a rozhodnout. V článku to popisuje Ondřej Krajník.

Sušická nemocnice v Klatovském deníku.

Přinášíme dva články, které popisují vývoj v sušické nemocnici. Lze jej charakterizovat jako začátek zavírání oddělení a odchod personálu. Co bude na konci, nikdo neví. Zaujalo nás, že starosta P.Mottl hovoří o tlaku aktivistů. To samé probíhalo před léty, kdy občanské aktivity poukazovaly na nečinnost toho samého starosty, když Nemos a Penta nemocnici posupně uzavírali. Tehdy to byli tzv „křiklouni“. Naše sdružení zastává názor, že obyvatelé Sušice mají právo se vyjadřovat k tomu, když dochází k opětovnému utlumování funkčností jejich nemocnice, je ohrožena zdravotní péče ve městě a přilehlém regionu. Pan starosta a další tři radní, by si měli přiznat, že vyhrocení celé situace zavinili právě oni svým neuváženým rozhodnutím. Celá záležitost se dal řešit koncepčně a bez ohrožení funkčnosti naší nemocnice. Ve článku také pan starosta hovoří o tom, že po volbách začne jednat s krajem o převodu nemocnice. Ptáme se, proč toto nedělal již v uplynulém roce?

Fabulace a účelová likvidace nemocnice

Představitelé sušické ODS a ANO učinili během posledních 14 dní veškeré úsilí k tomu, aby zlikvidovali akutní provoz v sušické nemocnici. Po odvolání jednatelů Pavla Haise (Piráti) a Václava Rady však zatím s žádnou jinou koncepcí tito představitelé nepřišli, natož aby byla schválena na zastupitelstvu. Konají tak přitom skrz své nastrčené lidi na špinavou práci, aby pro veřejnost vypadali čistí. A nám se v hlavě stále opakuje klíčová otázka – pro koho to dělají?

Město se poslední léta věnovalo nemocnici minimálně, což se odrazilo na jejím stavu. Finální tečku tomu dal bývalý provozovatel postupně uzavírající akutní péči. Nyní, kdy je nutné nemocnici znovu nastartovat, tak dříve, než se situace stabilizovala, udělala se tomu přítrž. Nikomu není třeba vysvětlovat, že je v tom jasný úmysl. Dále je prokazatelné, že někteří představitelé účelově nemocnici poškozují, zejména poté, co vyšla na povrch pozitivní analýza nemocnice. Její znění se snažili utajit, aby si ji veřejnost nemohla přečíst.

Analýza jasně řekla, že nemocnice má perspektivu dostat se v horizontu několika let na vyrovnané hospodaření. To znamená, že se bude hospodářský výsledek pohybovat někde kolem nuly nebo v záporných jednotkách milionů. Bude potřebovat pouze zdroje na investice, které mohou být složeny jak z městských, tak hlavně z krajských a státních peněz. Nedává smysl, aby kraj podporoval své nemocnice částkou 230 milionů korun a Sušické nemocnici, která je v tom samém kraji, dal pouze jednotky milionů na provoz pohotovosti.

I přesto, že analýza ukázala budoucnost nemocnice v pozitivním duchu, hlasovali členové valné hromady (to jest rady města) z řad ODS (Bc. Petr Mottl, Mgr. Jana Švelchová) a ANO (Pavel Javorský, František Jelínek) tak, aby současný směr byl zastaven a obrácen o 180 stupňů. Ani jeden ze zúčastněných se o provoz a fungování nemocnice v posledních měsících aktivně nepodílel.

Paradoxní je, že k odvolání jednatelů, kteří postavili nemocnici na nohy, přispěla dodnes do veřejného rejstříku nezapsaná dozorčí rada. Tato dozorčí rada, který byla valnou hromadou jmenována koncem července, ani jednou nemocnici nenavštívila. Výjimkou bylo pondělí 14.9.2020, kdy převzala klíče od ředitelny s novým jednatelem. Třešničkou na dortu už je jen skutečnost, že prvním zájmem nového jednatele zvoleného ihned po odvolání těch stávajících, bylo nastavit si přiměřeně vysokou mzdu, což kontrastuje s bývalými jednateli, kteří svou funkci vykonávali rok a půl zdarma ve prospěch nemocnice a města.

Pan starosta říká, že díky dobrému hospodaření města byly rezervy již spotřebovány. Ano, v roce 2019 bylo potřeba 22 milionů korun a v roce 2020 bylo vynaloženo dalších 37,3 milionů. Jenže každé nastartování tak velkého provozu se bez finanční pomoci neobejde. Takže nyní se tyto peníze vyhodí, když se povedlo to nejtěžší – to znamená znovu otevřít uzavřená oddělení interny, chirurgie, jednotky intenzivní péče a zajistit tak zdravotní péči?

Vše je daň za slabou podporu v dřívějších letech a chybné rozhodnutí pronájmu v roce 2015. Jakou má pro naše představitele města nemocnice hodnotu, pokud k ní přistupují tímto způsobem? Váží si představitelé co zde máme?

Moc dobře si uvědomujeme i výpadek příjmů způsobené pandemii COVID-19, nicméně vše je řešitelné, pokud se chce situace řešit. Například je nutné platit novou sportovní halu hned nebo je varianta si na ni půjčit jako na bazén. Nebo je nyní nutné ji vůbec stavět, když nevíme, jak nás zasáhne druhá vlna COVID-19 a jestli nebude potřeba každá postel v nemocnici?

Nemocnice potřebuje čas na to dokázat jak městu tak pojišťovnám a kraji, že jsme partner, na kterého je možné se spolehnout. O to se snaží jak personál nemocnice, tak bývalé vedení. Od kraje Sušická nemocnice potřebuje v první řadě finanční podporu. Následně je možné pracovat na společném směru napříč celým regionem. Nemocnice je schopna kvalitně a profesionálně zajistit odpovídající zdravotní péči pro region, což dokázala za necelých devět měsíců akutního provozu.

Jen pár čísel, která ilustrují zájem o nemocnici. Od začátku roku do srpna prošlo ambulancemi přes 12 a půl tisíce pacientů, rehabilitací přes tři tisíce pacientů, na rentgenu a sonu nemocnice vyšetřila skoro devět tisíc pacientů a v laboratoř zpracovala testy pro skoro 19 tisíc pacientů. Na lůžkovém chirurgickém oddělení bylo hospitalizováno 511 pacientů, na interním oddělení 634 pacientů. To jsou obrovská čísla.

V posledních dnech se kolem nemocnice točí spousta politiků, kteří si chtějí udělat plusové body. Bohužel nepřicházejí s žádnou rychlou podporou a jsou to tak jen předvolební proklamace. Jen každodenní dřinou a odhodláním bez možnosti se nechat zkorumpovat a koupit můžeme dojít k úspěchu.

Dokud nebudeme dostatečně hrdí na to co máme, nikdy se stabilizace v potřebném rozsahu nepovede a město bude jen úzce směrované k cestovnímu ruchu a zábavě. A to je málo.

Bohužel, pokud se v nejbližších dnech nic nestane, zanikne v Sušické nemocnici chirurgické oddělení, ARO a JIP a následně možná i interní oddělení. Nemocnice přejde do takzvaného denního režimu, to znamená otevřeno od 7.00 do 15.30. Bez pohotovosti. Bez akutních lůžkových oddělení. Bez laboratoře a rentgenu v režimu 24/7.

Je otázkou, jak a jestli pacienty ze Sušicka zvládnou okolní nemocnice. Podle toho, co nám říkají, to vypadá negativně. Dojde tak k výraznému zhoršení zdravotní péče v celém regionu. A nemyslíme si, že takový stav je to, co občané chtějí.

Odkaz na článek: https://plzensky.pirati.cz/aktuality/fabulace-a-ucelova-likvidace-nemocnice.html

Sušické Občasné Stránky č.8 – téma sušická nemocnice.

Přinášíme odkaz na Sušické Občasné Stránky č.8, vydávané spolkem My ze Sušice a které budou rozneseny po Sušici 1. a 2. 10. 2020. Obsahem je aktuální téma Sušická nemocnice. Autoři vyzvali všechna politická seskupení k vyjádření se na toto téma (6 se vyjádřilo, 3 se nevyjádřili). V SOS jsou i další vyjádření osob, které s naší nemocnicí mají něco společného, a dá se říci, že „problematice“ rozumí. Cílem SOS je, Aby si každý občan udělal svůj názor.

Nejhorší mají za sebou. Ošetřují tisíce pacientů.

Naše sdružení nezávislých kandidátů vzniklo i z důvodu podpořit zachování sušické nemocnice, která pod provozováním ze strany Penty směřovala ke svému krachu, a to za přihlížení vedení města. Proto jsme rádi, že článek z Klatovského deníku ze dne 4.9.2020, které zde přetiskujeme, ukazuje, že to mělo smysl. Držíme nemocnici palce a lidem, kteří na sebe vzali odpovědnost, děkujeme.