Sušické Občasné Stránky – 10. vydání.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tí mto Vám hrdě a nezávisle představujeme již 10. vydání SOS – Sušických občasných stránek, které obsahují některá aktuální témata. Tímto vydáním chceme také podpořit přípravu prvního místního referenda. Rozhodli jsme se dát prostor bývalým jednatelům nemocnice, některým zastupitelům a také veřejnosti . Občanská společnost se ozývá a část z ní je stále více a více akti vní, z čehož máme nesmírnou radost. SOS v tištěné podobě bude doručeno do domácností v Sušici a okolí do pátku 19. února.

Pozvánka na zastupitelstvo 16.12.2020 od 16.00 v kině.

Poslední zastupitelstvo v tomto roce proběhne ve středu 16. prosince od 16.00 v kině. Pokud nedorazíte, můžete sledovat on-line přenos z jednání v pohodlí svého domova. A proč by vám toto jednání nemělo uniknout? Budou se probírat zajímavá témata, která se dotýkají života každého občana Sušicka. Tím nejhlavnějším bude rozpočet na rok 2021. Chceme se zeptat, proč je v něm počítáno s financováním naší nemocnice jen na období čtyř měsíců a proč ředitel připravil podklad, který připomíná vystupování Nemosu / Penty z období 2015 až 2019. Chceme se ptát, co bude potom, až tyto peníze budou vyčerpány? Zdůvodnění, že poté jí „přebere“ kraj nebereme, neboť je to zatím jen „zbožné přání“ a na tom se seriózní rozpočet stavět nedá. Také nás zajímá zdůvodnění, proč je v návrhu rozpočtu roku 2021 po úpravách RM částka 30 mil. korun na zahájení výstavby sportovní haly, když všichni víme, že v důsledku COVID19 klesají příjmy do městských rozpočtů, prohlubuje se ztráta některých městských společností a je nutné spíše rezervy vytvářet, než je vyčerpat. Například Klatovy se rozhodly, že v příštím roce nebudou nové investice vůbec zahajovat. Klatovské počínání považujeme za rozumné rozhodnutí, které by mělo principiálně zaznít i v Sušici. Také se zeptáme na skutečnou situaci v naší nemocnici, co se zlepšilo po jmenování nového ředitele, jak se zahájí slíbená činnost lůžkové chirurgie, kdy budou přijímáni i „nekovidoví“ pacienti a jaká budoucnost nemocnici čeká. Jistě se najdou i další zajímavá témata. Takže se asi, bohužel, nudit nebudete. Zatím vám všem přejeme hodně zdraví, ať jste negativně pozitivní a užívejte si klidný a naplněný adventní čas.

O nemocnici „demokraticky“.

Přinášíme článek Vladimíra Říhy, kterého pokládáme za odborníka ve vztahu k sušické nemocnici. Dle našeho názoru jde o realistický a věcný popis jejího vývoje. Jasně z něj vyplývá, že místo aby její podoba byla vytvářena dle potřeby občanů a její spádové oblasti, je její podoba vytvářena politickými zájmy politiků, kteří oblasti zdravotnictví v drtivé většině nerozumí. Otázkou je, zda si to uvědomují a je jim to jedno, a nebo jsou názoru, že mohou rozhodovat o našich životech i v oblasti dostupnosti zdravotní péče. Jde o velmi závažné téma, a proto vítáme referendum, kdy se občané budou moci vyjádřit a sdělit co chtějí.

Hodnocení jednání zastupitelstva města Sušice dne 11.11.2020.

Kdo sledoval jednání zastupitelstva 11.11.2020 si jistě udělal další obrázek o sušické demokracii i o situaci okolo naší nemocnice. Ta byla jako vždy hlavním tématem. Celkově lze konstatovat, že starosta města řízení schůze často nezvládal, a to zvláště tím, že místo, aby jednání řídil, po celou dobu reagoval téměř na každý „jiný“ příspěvek a trvale „protlačoval“ pouze svoje názory. Opět se ukázalo, že politická většina ve městě vzniklá po komunálních volbách podzimu 2018 si není ochotna přiznat, že zavinila totální destabilizaci nemocnice, omezení zdravotní péče s velmi nejasným koncem a nereaguje ani na výrazné signály od lékařů a některých pracovníků nemocnice. Že nejde o kvalitu zdravotní péče, a tedy že nejde o lidi, ukázalo i neschválení návrhu na rozšíření dozorčí rady o odborníky (lékaře, ekonomy), neboť tento orgán byl ryze účelově sestaven k naplňování politických rozhodnutí v nemocnici. O tom svědčí i některá vystoupení (Sušičtí – STAN) v duchu, že sice nemocnici nerozumějí, ale nebudou zasahovat do nastartovaných změn. Úsměvná až trapná byla snaha zastupitele Bartoše (ODS) a pana starosty (ODS) o ukončení natáčení zasedání zastupitelstva zástupcem občanské iniciativy a následné poučení tajemníka úřadu o tom, že za doby nouzového stavu, kdy máme nařízením vlády omezen pohyb, by lidé, co nebydlí v Sušici či nemají zde nemovitosti, neměli být na jednání zastupitelstva, ale doma. Že by se báli veřejnosti? A kde je jejich proklamovaná snaha najít řešení, když nechtějí debatovat ani s koaličními Piráty, ani s opozicí, ani s občanskou iniciativou? Více naleznete v přiloženém dokumentu.

Sušické Občasné Stránky – 9. vydání 6.11.2020

Přinášíme další vydání Sušických Občasných Stránek, a to již 9. vydání. V následujících dnech budou výtisky rozneseny po Sušici a okolí. Hlavním tématem je opět naše nemocnice a vše, co se nyní kolem ní děje. Jsme rádi, že mimo snahu některých zastupitelů o to, aby byla naplňována její koncepce, kterou před rokem schválilo zastupitelstvo, vznikla a trvá občanská iniciativa, které bojuje za její zachování v podobě plnohodnotné péče. Jelikož byla bezúspěšně vyčerpána řada možností jak tohoto dosáhnout, probíhá již nyní podpisová akce k vyhlášení prvního referenda na území Sušice. Důležité bude i datum 11.11.2020, kdy proběhne jednání zastupitelstva města od 16.00 v Sokolovně. Zde mimo jiné bude projednáván návrh na „převolení“ rady města a odvolání současného starosty. Více se dozvíte při čtení SOS.